Webbproduktion

Vill du bygga en egen webbplats? Vi har ett antal utbildningar inom webbproduktion.

Alla våra utbildningar inom webbproduktion utgår från de senaste programversionerna. Utöver nedanstående utbildningar finns även möjlighet att plocka moduler och anpassa utbildningen efter tidigare kunskap och behov.

Dreamweaver grund                   Läs mer                        Dreamweaver grund

Dreamweaver fördjupning          Läs mer                         Dreamweaver fördjupning

Flash grund                                Läs mer                         Flash grund

Flash fördjupning                       Läs mer                         Flash fördjupning

Utöver det har vi också anpassad utbildning i följande:

  • Microsoft Expression Webb 
  • EPI-server för redaktörer 
  • WordPress för redaktörer

Kontakta oss för mer information!