Grafiska utbildningar

Vill du lära dig grunderna i eller utvecklas inom det grafiska området. Vi har ett
antal utbildningar inom grafisk produktion.

Acrobat grund                     Läs mer                                 Acrobat grund

Acrobat fördjupning             Läs mer                                 Acrobat fördjupning

Illustrator grund                   Läs mer                                 Illustrator grund

Illustrator fördjupning           Läs mer                                 Illustrator fördjupning

Indesign grund                     Läs mer                                 Indesign grund

InDesign fördjupning            Läs mer                                 Indesign fördjupning

Photoshop grund                 Läs mer                                 Photoshop grund

Photoshop fördjupning        Läs mer                                 Photoshop fördjupning

Alla våra grafiska utbildningar utgår från de senaste programversionerna. Utöver ovanstående utbildningar finns även möjlighet att plocka moduler och anpassa utbildningen efter tidigare kunskap och behov.