Coachande förhållningssätt

Vi arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt i alla våra utbildningar.

Utöver det har vi ett antal utbildningar med samma inriktning

  • Coachande förhållningssätt i arbetslivet
  • Coachande förhållningssätt i skola och utbildning
  • Coaching som samtalsmetod
  • Coachande ledarskap för arbetslivet
  • Coachande ledarskap för utbildningsledare

För mer information kontakta oss!