Samarbetspartners

Vi erbjuder medieutbildning och filmproduktion genom vårt systerföretag
KMA Filmproduktion. Läs mer på KMA Filmproduktion.

Vi samarbetar kring utbildning och coaching med företaget dinEffekt.

Vi samarbetar kring datorutbildning med företaget IT kompetens.