Office utbildningar

Vill du lära dig grunderna i eller utvecklas inom Word, Excel, PowerPoint eller Outlook?
Vi har ett antal utbildningar inom området.

Word grund                               Läs mer                           Word grund

Word fördjupning                      Läs mer                            Word fördjupning

Excel grund                               Läs mer                            Excel grund

Excel fördjupning                      Läs mer                            Excel fördjupning

PowerPoint grund                     Läs mer                            Powerpoint grund

PowerPoint fördjupning            Läs mer                            Powerpoint fördjupning

Outlook                                    Läs mer                            Outlook 

Alla våra Officeutbildningar utgår från de senaste programversionerna. Utöver ovanstående utbildningar finns även möjlighet att plocka moduler och anpassa utbildningen efter tidigare kunskap och behov.