Helhetskoncept

Vi arbetar även med helhetslösningar inom utbildning, vilket innebär att kunden
lämnar över hela ansvaret till oss för upplägg, genomförande och efterarbete.

I konceptet ingår

  • Behovsinventering på arbetsplatsen
  • Förstudier av alla kursdeltagare
  • Genomförande av utbildning
  • Utvärdering av utbildningsinsatsen
  • Uppföljning och kvalitetssäkring

Välkommen att kontakta oss för mer information!