Pedagogik

Styrkan i all utbildning vilar på vår breda pedagogiska bakgrund. Alla våra medarbetare har pedagogisk bakgrund eller utbildning vilket innebär att vi snabbt kan läsa av deltagarens behov. Tydlighet, struktur och klara mål är centrala framgångsfaktorer för oss.

Vi arbetar med det senaste inom pedagogiken och det innebär att:

  • Vi arbetar med noggranna och testade förstudier för att din nivåplacering ska stämma överens med dina förkunskaper.
  • Vi testar din lärstil för att se hur ditt arbetssätt bör tillgodoses på bästa sätt.
  • Vi ser till att din utbildning får ett upplägg utifrån dina egna krav och behov och den kunskapsnivå du befinner dig på.
  • Alla utbildningar utgår från ett coachande förhållningssätt.
  • Alla våra utbildningar utvärderas, både i anslutning till din avslutade utbildning men också vid senare tillfällen, sk. efterstudier.
  • Uppföljning och kvalitetssäkring av alla utbildningar.

Coachande förhållningssätt

I alla våra utbildningar utgår vi från ett coachande förhållningssätt som hos oss innebär att

  • Hitta kursdeltagarens resurser, inneboende kunskap, kvaliteter och förmågor i sitt lärande
  • Fokusera på det som går bra i lärandet
  • Utmana kursdeltagaren att nå nya mål

Kvalitet från början till slut!