Skriva på jobbet

Kursmål
Kursen riktar sig till dig som arbetar med presentationer, framförande och mötesteknik i företag och organisation.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

  • Bakgrund/teori
  • Vad är retorik
  • Historia kring retorik
  • Dagens syn på retorik
  • Att förbereda ett tal
  • Genomgång och upplägg
  • Framföra ett tal
  • Enkel presentationsteknik

Tillbaka