Presentatonsteknik med Powerpoint

Kursmål
Kursen riktar sig till dig som arbetar med presentationer och framförande på företag eller i organisation. Kursen innehåller PowerPoint grund och presentationsteknik.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

 • Kommunikation eller information
 • Att presentera ett budskap
 • Att sätta upp mål och planera sitt framträdande
 • Framträda inför grupp
 • En bra talare
 • Skapa engagerande presentationer
 • Arbeta i presentationsprogram
 • Hjälpmedel inför en presentation
 • Den viktiga inledningen
 • Manuskript
 • Färghantering
 • Bilder i en presentation
 • Text och läsbarhet
 • Microsoft PowerPoint
 • Introduktion till programmet
 • Skapa en presentation
 • Arbeta med text
 • Objekthantering
 • Ritaverktygen
 • Bilder och Clipart
 • Skapa bildspel
 • Animeringar/effekter
 • Länkar mellan övriga Office-program

Fördjupning
Gå vidare med Microsoft PowerPoint fortsättning

Tillbaka