Praktisk pedagogik I

Kursmål
Kursen riktar sig till dig som arbetar som lärare eller internlärare på företag eller i organisation

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

  • Kursintroduktion
  • Kunskapens grundstenar
  • Kommunikationsprocessen – att tala inför grupp
  • Handledar/lärarrollen
  • Undervisningsprocessen – undervisningssätt
  • Vanliga fallgropar och fel i undervisningen
  • Förkunskaps- och utvärderingsmetoder
  • Praktiska tips, diskussions- och övningsmoment

Fördjupning
Gå vidare med fortsättningskurs i praktisk pedagogik (på förfrågan)

Tillbaka