Outlook

Kursmål
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig grunderna i Microsoft Outlook.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

  • Introduktion till Outlook
  • E-posthantering
  • Kontakter
  • Adressboken
  • Kalender
  • Uppgifter
  • Anteckningar
  • Journal

Fördjupning
Gå vidare med Microsoft Outlook fortsättning.

Tillbaka