InDesign fördjupning

Kursmål
Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i programmet AdobeInDesign.

Förkunskaper
Adobe InDesign grundkurs eller motsvarande

Kursinnehåll

 • Repetition av grundkursen
 • Långa dokument
 • Mallsidor
 • Formatmallar
 • Innehållsförteckning och sakregister
 • Tabeller
 • Lager
 • Genomskinlighet
 • Objektbibliotek
 • Färghantering i programmet
 • Utskrifter
 • Layout och typografi

Fördjupning
Gå vidare med något annat program inom familjen Adobe.

Tillbaka