Flash fördjupning

Kursmål
Kursen riktar sig till dig som vill gå vidare i Adobe Flash.

Förkunskaper
Adobe Flash grunder eller motsvarande

Kursinnehåll

  • Interaktivitet
  • Avancerad animering
  • Filter och effekter
  • Ljud
  • Video
  • Mallar
  • Publicera Flash på Internet

Fördjupning
Gå vidare med något annat program i Adobes produktsortiment.

Tillbaka