Excel grund

Kursmål
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig grunderna i Microsoft Excel.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

  • Introduktion till programmet
  • Skapa en enkel kalkyl
  • Formatera en kalkyl
  • Beräkningar i Excel
  • Tredimensionella kalkyler/hantera blad
  • Utskriftsformat
  • Diagramfunktionen
  • Listor
  • Tips och tricks
  • Hjälpfunktionen

Fördjupning
Gå vidare med Microsoft Excel fortsättning.

Tillbaka