Dreamweaver fördjupning

Kursmål
Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i Adobe Dreamweaver.

Förkunskaper
Dreamweaver grundkurs eller motsvarande

Kursinnehåll

  • Repetition av grundkursen
  • Formulärhantering
  • Lager
  • Webbkomponenter
  • HTML-kod
  • JavaScript
  • Inställningar i programmet
  • Beteenden
  • Publicera en webbplats

Fördjupning
Gå vidare med Adobe Acrobat eller Adobe Photoshop.

Tillbaka